ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการหยอดเหรียญไม่ได้ + น้ำมีกลิ่น เปลี่ยน slot รุ่นใหม่ กับไส้กรองละเอียด

Posted on 15 ตุลาคม 202015 ตุลาคม 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการหยอดเหรียญไม่ได้ + น้ำมีกลิ่น เปลี่ยน slot รุ่นใหม่ กับไส้กรองละเอียด

อาการหยอดเหรียญไม่ได้ + น้ำมีกลิ่น เปลี่ยน slot รุ่นใหม่ กับไส้กรองละเอียดให้เรี … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการหยอดเหรียญไม่ได้ + น้ำมีกลิ่น เปลี่ยน slot รุ่นใหม่ กับไส้กรองละเอียด”

ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญงานเปลี่ยนไส้กรองหยาบ ขนาด 20 นิ้วตามระยะ 6 เดือน

Posted on 15 ตุลาคม 202015 ตุลาคม 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญงานเปลี่ยนไส้กรองหยาบ ขนาด 20 นิ้วตามระยะ 6 เดือน

งานเปลี่ยนไส้กรองหยาบ ขนาด 20 นิ้วตามระยะ 6 เดือน ขอบคุณ เฮียกวง ที่ใช้บริการครั … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญงานเปลี่ยนไส้กรองหยาบ ขนาด 20 นิ้วตามระยะ 6 เดือน”

ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการงานเปลี่ยนไส้กรองทั้งชุด พร้อมรับประกันค่าน้ำไม่เกิน 50 ppm

Posted on 6 ตุลาคม 202010 ตุลาคม 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการงานเปลี่ยนไส้กรองทั้งชุด พร้อมรับประกันค่าน้ำไม่เกิน 50 ppm

งานเปลี่ยนไส้กรองทั้งชุด พร้อมรับประกันค่าน้ำไม่เกิน 50 ppm. ขอบคุณ คุณหมวย ที่ใ … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการงานเปลี่ยนไส้กรองทั้งชุด พร้อมรับประกันค่าน้ำไม่เกิน 50 ppm”

ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการตู้ไม่ทำงาน เพราะ Adapter ปั้มเสีย

Posted on 6 ตุลาคม 202010 ตุลาคม 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการตู้ไม่ทำงาน เพราะ Adapter ปั้มเสีย

ตู้ไม่ทำงาน เพราะ Adapter ปั้มเสีย เปลี่ยนใหม่ แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณ … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการตู้ไม่ทำงาน เพราะ Adapter ปั้มเสีย”

ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการกระบอกเฮาส์ซิ่ง 20 นิ้วแตก เปลี่ยนใหม่

Posted on 6 ตุลาคม 20206 ตุลาคม 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการกระบอกเฮาส์ซิ่ง 20 นิ้วแตก เปลี่ยนใหม่

กระบอกเฮาส์ซิ่ง 20 นิ้วแตก เปลี่ยนใหม่ แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณ คุณพาคิน … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการกระบอกเฮาส์ซิ่ง 20 นิ้วแตก เปลี่ยนใหม่”

ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการตู้ไม่ผลิตน้ำ Booster pump เสียไม่มีแรงอัด

Posted on 1 ตุลาคม 202010 ตุลาคม 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการตู้ไม่ผลิตน้ำ Booster pump เสียไม่มีแรงอัด

ตู้ไม่ผลิตน้ำ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ Booster pump เสีย ไม่มีแรงอัด ขอบคุณ คุณดาร … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการตู้ไม่ผลิตน้ำ Booster pump เสียไม่มีแรงอัด”

ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการตู้ไม่ผลิตน้ำ ปั้มเสีย ไส้กรองตันทั้งตู้

Posted on 1 ตุลาคม 202010 ตุลาคม 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการตู้ไม่ผลิตน้ำ ปั้มเสีย ไส้กรองตันทั้งตู้

อาการตู้ไม่ผลินน้ำ ปั้มเสีย ไส้กรองตันทั้งตู้ ขอบคุณ คุณกิ๊ก ที่ใช้บริการครับ —— … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอาการตู้ไม่ผลิตน้ำ ปั้มเสีย ไส้กรองตันทั้งตู้”

ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ หยอดเหรียญ น้ำไม่จ่าย ลูกค้างบน้อย ต้องการปั้ม มือ 2

Posted on 23 กันยายน 202023 กันยายน 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ หยอดเหรียญ น้ำไม่จ่าย ลูกค้างบน้อย ต้องการปั้ม มือ 2

อาการ หยอดเหรียญ น้ำไม่จ่าย ลูกค้างบน้อย ต้องการปั้ม มือ 2 จัดให้ครับ ขอบคุณป้าศ … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ หยอดเหรียญ น้ำไม่จ่าย ลูกค้างบน้อย ต้องการปั้ม มือ 2”

ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้ไม่ผลิตน้ำ + หยอดเหรียญไม่ได้

Posted on 23 กันยายน 202023 กันยายน 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้ไม่ผลิตน้ำ + หยอดเหรียญไม่ได้

ซ่อม อาการตู้ไม่ผลิตน้ำ + หยอดเหรียญไม่ได้ แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณ คุณเก่ง … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้ไม่ผลิตน้ำ + หยอดเหรียญไม่ได้”

ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ หยอดเหรียญ น้ำไม่จ่าย เปลี่ยนปั้มใหม่

Posted on 23 กันยายน 202023 กันยายน 2020Categories รับซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญTags , , , , , , , , , ,   Leave a comment on ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ หยอดเหรียญ น้ำไม่จ่าย เปลี่ยนปั้มใหม่

แก้ไขอาการ หยอดเหรียญ น้ำไม่จ่าย เปลี่ยนปั้มใหม่ รับประกัน 1 ปี ขอบคุณ คุณหน่อยท … Continue reading “ซ่อมตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ หยอดเหรียญ น้ำไม่จ่าย เปลี่ยนปั้มใหม่”